Doop

 

Het doopsel is het eerste sacrament van de kerk. Hierdoor word je opnieuw geboren als kind van God. Je treedt binnen in de grote geschiedenis van God met de mensen en krijgt er een plaats waar je met naam gekend en genoemd wordt. Je wordt opgenomen in de geloofsgemeenschap en mag ook alle andere sacramenten ontvangen. Het water van de doop heeft een dubbele betekenis, het wast je schoon en geeft levenskracht om te kunnen groeien tot een volwassen christen. Kinderen worden gezalfd met olie en chrisma, om ze de nabijheid van Gods Geest te geven. De doopkaars wordt ontstoken aan de Paaskaars en wij bidden dat het licht van Christus ook deze mens licht en warmte mag schenken voor onderweg.

Doopformulier

Hieronder vindt u de vastgestelde doopzondagen, waaruit u een keuze kunt maken. De aanvangstijd wordt door de diaken aan u doorgegeven. Het eerste doopje is om 14.00 uur en een doopviering duurt ongeveer 30 minuten. Opgave doopviering kan middels onderstaand formulier.

Invulformulier doopsel

Druk op de knop verzenden om uw doopformulier door te geven aan de RK Parochie H. Catharina. Uw ontvangt dan zo spoedig mogelijk, indien er nog plaats is, een bevestiging en het aanvangstijdstip van de doop.

Indien onverhoopt, op de gekozen doopzondag geen plaats meer is, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op, met het verzoek om een andere datum te kiezen. U kunt ook altijd contact opnemen met de diaken of het parochiebureau.

Vastgestelde doopzondagen voor het jaar 2019

20 Januari

17 Februari

17 Maart

14 April

26 Mei

23 Juni

18 Augustus

22 September

13 Oktober

10 November

15 December 2019

Vastgestelde doopzondagen voor het jaar 2020

19 Januari

16 Februari

15 Maart

19 April

17 Mei

21 Juni

16 Augustus

20 September

11 Oktober

08 November

13 December 2020