Boekje huwelijksviering

 

Boekje

Het bruidspaar mag het boekje grotendeels zelf samenstellen.

Zij krijgen een klapper met vele mogelijke teksten, waaruit zij een keuze kunnen maken. De gekozen teksten krijgen zij digitaal aangeleverd om hun boekje samen te stellen en te printen.  Eventuele eigen persoonlijke teksten zijn bespreekbaar.

1                   Voorbeeld inhoudsopgave misboekje  huwelijksviering

2                   Welkom en afhalen bruidspaar achter in de kerk

3                   Eerst bruidegom en getuigen naar voren.

4                  Opening van de viering

5                   Intredelied (Bruid komt naar voren)

6                   Kruisteken en begroeting

7                   Welkomstwoord

8                   Vergevingsmoment (Schuldbelijdenis)

9                   Lofzang ( Heer ontferm U / Gloria )

10               Openingsgebed

11               Dienst van het woord

12                Eerste lezing

13                Eventueel een tweede lezing

14                Tussenzang (Alleluia)

15                EVANGELIE

16                Overweging

17                Zang of muziek

18                HUWELIJKSRITUS

19                Inleiding op de huwelijkssluiting

20              Ondervraging met de touwbelofte

21                Sluiting van het huwelijk

22               Zegening en overreiking van de ringen

23               Bevestiging van het huwelijk

24               Ontsteken van de huwelijkskaars    (Muziek)

25               Voorbeden

26            Dienst van de tafel

27               Bereiden van de gaven

28               Collecte

29               Offerandelied

30              Gebed over de gaven

31                HET EUCHARISTISCH GEBED

32               Heilig heilig

33               Het grote dankgebed

34               ONZE VADER

35               Huwelijkszegen

36               Vredeswens

37               Breking van het brood  (Lam Gods)

38               Uitnodiging tot de communie

39               Bruidspaar onder twee gedaante (brood en wijn)

40              Communielied

41                Gebed na de communie

42            Afsluiting van de viering

43               Toewijding AAN MARIA

44               Zegen en zending

45               Slotlied