Avondwake

 

Om 19.00 uur, op de vooravond van de uitvaartdienst of crematie, wordt er binnen onze parochie een avondwake verzorgd. In deze avondwake wordt er gebeden voor de overledene en de nabestaanden. Tevens is het een afscheidsviering maar ook een duidelijke uiting van verbondenheid.

Bezoek door twee leden van de avondwakegroep

Na het bezoek van de diaken zullen twee leden van de avondwakegroep telefonisch contact opnemen voor het maken van een afspraak voor een bezoek. Zij hebben een klapper met diverse lezingen, gebeden en gedichten. Hieruit doen een voorstel en maken in gezamenlijk overleg met de nabestaanden een keuze. Zij wijzen de familie op de mogelijkheid, waar en hoe zij een eigen bijdragen kunnen leveren.

Gedachteniskruisje

Het is een mooi gebruik dat de familie het gedachteniskruisje, op het einde van de viering, als allen de kerk hebben verlaten, in alle rust op de gedachteniswand achter in de kerk bevestigen.

Zo hebben zij samen nog even een moment van rust en  intimiteit.

 

Orde van dienst Avondwake

Openingsritus

D         Openingslied  nr. ­­­_______

D         Begroeting   

D                     Aansteken paaskaars

L         Inleidend woord                    

D         Schuldbelijdenis

D         Gebed

Viering van het woord.

L         Eerste lezing   

D         Lied  (Nr. _____ )

D         Evangelie

D         (Eventueel korte overweging)

F          Voorbeden                             (7 armige kandelaar )          

C         Collecte

D         Lied ( Nr.____ )

Viering van de communie

D         Overbrengen van eucharistisch Brood naar het altaar

M                    (Misdienaars met kaarsen en daarna met wierrook)

D         Vredeswens

D         Korte aanbidding communie

D         Onze Vader

D         Uitnodiging tot de communie

D         Communie uitreiking   Lied ( nr. _____ )

M                    (Misdienaars met kaarsen, communie naar tabernakel)

L         Gedicht     

L         Gedachteniskruisje (gedachtenis wand achter in de kerk)

L         Slotgebed

D         Mededeling

D         Wegzending en zegen

D         Slotlied ( Nr. ____)

L=lector ; F= Familie;  D=Diaken, M=Misdienaar