Uitvaart

 

De uitvaart plechtigheid wordt voorgegaan door pastoor en diaken.

Tijdens het bezoek aan de nabestaande noteert de diaken enkele kenmerken van het levensverhaal van de overledene, waardoor hij in staat wordt gesteld een kort gedachtenis woord samen te stellen en passende lezingen te kiezen. Tijdens het gesprek kan de familie aangeven waar en hoe zij graag zelf een bijdrage wil leveren in de uitvaartplechtigheid.

 

Mogelijke Orde van dienst Uitvaart  (Requiem mis)

Openingsritus

P          Zegenen van de overledene

K         Openingslied Lied    (   Introitus )

D         Begroeting 

D         Inleidend woord kort

P          Schuldbelijdenis         ( Kyrie, eleison  )

P          Gebed

Viering van het woord.

P         Eerste lezing             

K/F     Muziek (Lied)

D         Evangelie                  

D         Korte woord overweging

D/F      Im Memoriam

F/P      Voorbeden                            

C         Collecte

M/B    Offergang                  (Uitreiken van het bidprentje)

K                                Lied    (____________)

                                   Lied    ( ___________ )

Viering van de Eucharistie

D         Klaar maken van de tafel

P          Eucharistisch gebed

K         Heilig heilig               (Sanctus)

P          Vredeswens

P          Onze Vader                ( bidden)

K         Lam Gods                  (Agnus Dei )

P          Uitnodiging tot de communie

P          Communie uitreiking

                                   Lied    (__________)

                                   Lied    ( _________ )

                                    Lied    (                     )

P          Gebed na de communie:

F          _____

P          Zegen

K         Slotlied           Lied    ( _____________)

D         Absoute          (Laatste afscheid)

D         Verlaten kerk Lied   (In Paradisum )

B         Dankwoord – Aanwijzingen

F= Familie; P=Priester; D=Diaken; K=Koor; M=Misdienaar; B=Begrafenisondernemer