Crematie

 

De plaats en het tijdstip

De plaats en het tijdstip worden in onderling overleg met familie, begrafenisonderneming en crematorium bepaald.

Crematiedienst na uitvaartplechtigheid in de kerk.

Pastoor of diaken kunnen voorgaan in de crematiedienst.

Een crematiedienst na een uitvaartdienst in de kerk is een korte afscheidsviering. De familie kan een drietal muziek stukken (CD) uitzoeken, die tijdens de dienst in het crematorium ten gehoren worden gebracht.

Orde van dienst (kort)

01. Muziek (1) Tijdens intrede:   

02. Intrede    Familie en genodigden

03. Welkom    Begroeting door de voorganger.

04. Inleiding   voorganger

05. Gebed     Uitgesproken door de voorganger

06  Muziek     (2)                                                                

07. Aanbeveling en   Zegenen                          (Voorganger)

(Onze Vader en Weesgegroet)

Begrafenis ondernemer neemt woord!

08. Afscheid nemen door alle aanwezigen.

Familie, wil als laatste afscheid nemen!

09. Muziek (3)        

Tijdens de muziek afscheid nemen en de aula verlaten.