Kerkhof


Tot 1937 lag het kerkhof rondom de oude kerk van Montfort. De ruimte was beperkt en uitbreiding was niet mogelijk omdat het kerkhof was omgeven door een stenen muur en de belendende percelen. De oplossing werd toen gezocht op het terrein aan de Krukeleberg, tegenwoordig is dat de Huysbongerdweg, waar toen het eerste voetbalveld van Montfort was. Het kerkhof werd aangelegd en ingezegend en de eerste mens die hier begraven werd, was Joannes Hubertus Smeets (95 jaar oud), dit gebeurde op 14 augustus 1937.

Overzichtsfoto van het monument
Overzicht van het monument

Niemand verwachtte toen, dat nauwelijks acht jaar later, in januari 1945, de 186 slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog in een massagraf begraven werden. Op 14 augustus 1949 werd een herdenkingsmonument bij het massagraf ingezegend door pastoor Feron en door burgemeester Geurts onthuld. Groep 8 van de basisschool heeft dit graf geadopteerd en elk jaar brengen de leerlingen op 5 mei bloemen naar het massagraf. Vertegenwoordigers van de gemeente leggen een bloemenkrans op het monument en er wordt even stil gestaan bij dit tragische gebeuren.

Monument
Zij-aanzicht van het monument met zicht op de plaquetten.

Het kerkhof is een plek, waar vele mensen even de rust vinden om hun nabestaanden te gedenken. Het is een unieke plek in ons dorp, die altijd onze waardering en aandacht zal blijven houden.

 

Het grafmonument in Montfort bestaat uit verscheidene onderdelen. In een massagraf liggen 186 oorlogsslachtoffers begraven. Het uit keramiek en zandsteen vervaardigde graf is begroeid met Zwitsers mos. Op het graf ligt een zwaar eikenhouten kruis en een grafsteen. Rondom het graf zijn looppaden aangelegd. Achter het graf staat een uit witte baksteen opgetrokken herdenkingsmuur met op de voorste pilasters twee lantarens. In de nissen zijn twaalf bronzen plaquettes aangebracht. Voor de muur staat een beeld van Christus, afgebeeld als ‘De Goede Herder’. Het beeld is geplaatst op een bakstenen voetstuk. Het massagraf is 5 meter 70 breed en 15 meter 75 diep. Het kruis is 5 meter 50 hoog en 2 meter 90 breed. De steen is 1 meter 50 hoog en 2 meterbreed. De ringmuur is 8 meter breed en 3 meter diep. Het beeld is ongeveer 2 meter 80 hoog.

Beeld
Beeld voor het monument

De tekst op de grafsteen luidt:

‘WEEST BEREID, WANT GIJ KENT DAG NOCH UUR’.

De twaalf plaquettes bevatten de namen van 186 oorlogsslachtoffers die zijn omgekomen bij het bombardement van 20 en 21 januari 1945.

 

Plaquette
Een van de plaquetten

Symboliek
Het monument is opgericht als teken van herinnering en bezinning.