Vormsel

Vrijdag 10 mei 2019, om 19.00 uur is de Vormsel mis in de H. Catharina kerk te Montfort.

Ouderavond Vormsel op donderdag 31 januari 2019 om 19.30 uur op basisschool de Hovenier.

Omdat er onder schooltijd  geen catechese les als voorbereiding op het vormsel  aan de leerlingen van groep 8 wordt gegeven, willen wij de voorbereiding op een andere manier vorm geven na schooltijd.

Om u over alle voorkomende zaken te informeren, en om alles goed te kunnen regelen, willen wij u graag uitnodigen voor deze ouderavond.

Opgeven voor het H.Vormsel

U kunt uw kind opgeven voor het ontvangen van het Heilige Vormsel door onderstaand opgave formulier in te vullen. Getuigen bij het vormsel zijn meestal de ouders maar mogen ook de peter en/of de meter van het doopsel zijn.

Opgave formulier H.Vormsel

==============================================================================

 Voorbereiding Vormsel 2019.

Dinsdag  12 maart van 15.30-16.00 uur, thema wie ben ik

Dinsdag  19 maart van 15.30-16.00 uur, thema wie ben ik

Dinsdag  26 maart van 15.30-16.00 uur, thema: Jezus wie is God

Dinsdag  02 april van 15.30-16.00 uur, thema: Jezus wie is God

Dinsdag  09 april van 15.30-16.00 uur, thema: De Heilige Geest

Dinsdag  16 april van 15.30-16.00 uur, thema: De Heilige Geest

Dinsdag  07 mei van 15.30-16.00 uur, Algemeen

Donderdag 09 mei vanaf 15.30 uur oefenen in de kerk door de lezers.

 

Vrijdag 10 mei 2019, om 19.00 uur is de Vormsel mis in de H. Catharina kerk te Montfort.

Dan zullen de kinderen van groep 8 door handoplegging het Heilige vormsel ontvangen.

 

De Vormheer 2019

Het Heilig Vormsel wordt in 2019 toegediend door Mrg. dr. H. Schnackers uit Vlodrop.

Het vormsel.

Het vormsel bevestigt de doop. Oorspronkelijk was het vormsel een onderdeel van de doop. Ook nu wordt bij een volwassene of een kind boven 12 jaar, het vormsel onmiddellijk na het doopsel toegediend. Johannes de Doper heeft gezegd dat hij doopte met water, maar dat Jezus zou dopen met de heilige Geest (Matteüs 3,11). Bij de doop in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, wordt die Geest ook al bemiddeld, maar in het vormsel komt dat nog eens expliciet tot uitdrukking. De Geest, wordt op voorspraak van Jezus Christus, geschonken als een steun in je leven. De heilige Geest van God schenkt iemand zeven gaven: de gave van wijsheid en verstand, van inzicht en sterkte, van kennis, van ontzag en van liefde voor Gods naam. Door deze gaven zal iemand beter kunnen begrijpen, beter verbanden kunnen leggen, meer geduld krijgen met andere mensen, meer kracht om de weg door het leven te gaan, meer ontzag voor God en meer liefde voor mensen. Het vormsel in onze parochie wordt gegeven aan de kinderen van groep acht of de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt. De bisschop is de bedienaar van het vormsel, maar vaak besteedt hij deze taak uit aan een andere vormheer.

In het Pinksterverhaal ervaren de leerlingen van Jezus, dat de Geest van God hen geschonken wordt en hen naar buiten drijft om de blijde boodschap te verkondigen. (Handelingen 2, 104).