Huwelijk

 

Beste trouwers,

Jullie hebben gekozen voor een kerkelijk huwelijk! Van harte proficiat!
De parochiegemeenschap kijkt er al naar uit jullie te mogen verwelkomen als koppel!
Trouwen voor de kerk is een belangrijke stap. Jullie beloven dat jullie elkaars man en vrouw willen zijn in een levenslange, trouwe liefde en jullie beloven dat jullie open willen staan voor de komst van kinderen. Deze belofte doen jullie voor God, en voor de geloofsgemeenschap.

De voorbereiding op het huwelijk is een unieke tijd in jullie leven. Het is een tijd van verdieping en innerlijke groei, het is ook een tijd van plannen en organiseren. De parochie wil jullie graag begeleiden en ondersteunen, zodat het een mooie en zinvolle periode wordt!

De aanvraag

Allereerst doen jullie, bijvoorbeeld via deze website, de aanvraag tot het huwelijk. Dit kan gebeuren bij het parochiebureau, pastoor of diaken. Elders op deze web-site vinden jullie de contactgegevens van de parochie.  Zie het aanmeldingsformulier ‘Huwelijk’. Deze aanvraag gebeurt ongeveer één half jaar tot één jaar voor de geplande huwelijksdatum.

Een eerste gesprek

Er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek bij de diaken. Tijdens dit eerste gesprek worden allerlei administratieve zaken besproken: er wordt een huwelijksdossier opgesteld. Dit dossier moet de volgende zaken bevatten: de datum en plaats van het burgelijk huwelijk, de datum en tijd van het kerkelijk huwelijk, administratieve gegevens van beide trouwers en de doopbewijzen. Jullie brengen hiervoor dan ook best jullie identiteitskaart mee. Als jullie ouders een trouwboekje hebben, kunnen jullie dit ook meebrengen. Daar vinden jullie immers de plaats en datum van jullie doopsel. Hebben je ouders geen trouwboekje? Informeer dan eens waar zij woonden toen ze je lieten dopen. Op die manier kunnen de doopbewijzen gemakkelijk opgevraagd worden.

In onderling overleg zullen dan nog diverse zaken die van belang zijn worden besproken.

Datum

Je mag  altijd zelf de datum van je huwelijk kiezen. Er zijn natuurlijk dagen die niet geschikt zijn om te trouwen in de kerk, zoals sommige feestdagen, en de dagen vlak voor Pasen of Pinksteren (1e Communieviering).

Teksten huwelijks viering

Jullie krijgen een klapper met diverse mogelijke teksten mee, waaruit jullie kunnen kiezen. Ook eigen teksten zijn bespreekbaar. Is de keuze gemaakt, dan krijgen jullie deze teksten digitaal aangeleverd om zelf het boekje uit te printen of te laten drukken.