Sacramentsprocessie

 

Sacramentsdag (Corporis Christifeest van het Allerheiligst Sacrament genoemd) is een hoogfeest binnen de Katholieke Kerk dat valt op de tweede donderdag na Pinksteren. Sacramentszondag wordt gevierd op de tweede zondag na Pinksteren. Op dit feest wordt gevierd dat Jezus Christus zich in de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven als voedsel en voortdurend onder de mensen wil blijven door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid (Sua realis praesentia) in de geconsacreerde offergaven. De eerbied die in de Katholieke Kerk voor de geconsacreerde hostie bestaat, wordt op deze feestdag benadrukt. Tevens wil men Jezus en zijn boodschap op die dag uitdragen. Jezus zit niet opgesloten in de kerk maar wil meeleven in het hart van alle mensen.

Op die dag trekt daarom in ons dorp na de Heilige Mis, de sacramentsprocessie uit, waarbij  pastoor of de diaken de geconsacreerde hostie in een monstrans door de straten van onze parochie ronddraagt.

Wij hebben in Montfort vier verschillende routes die elk jaar wisselen.

2014

Dijkstraat – Dijk – rotonde (links) – Stationsweg – Wolfsberg – Rozendaalseheide – Gelreweg – Scholtisweg (splitsing rustaltaar tussen 12 en 26) – Gelreweg – Overkwartier – Ambt Montfort – Huysbongerdweg – Wiejerd – Aan de kerk.

Buurtvereniging: St. Rosaput, Dijkstraat; Nieuwe Heide, Gelreweg; St. Petrusput, Wolfsberg

2015

Kerkstraat – Markt – Schoolsingel – Vlasbree (rustaltaar in hoek parkeerstrook) – vervolg Vlasbree – Schoolsingel – Markt – Kerkstraat.

Buurtvereniging: St. Catharinaput, Kerkstraat; Groeat Vare, Vlasbree en Schoolsingel
De straten worden door de mensen van putten prachtig versierd.

2016

Aan het Water – Wilhelminastraat – Julianastraat (rustaltaar op plein voor Mertens) – vervolg Julianastraat – Kerkstraat.

Buurtvereniging:  St. Catharinaput, Kerkstraat

2017

Dijkstraat – Dijk – rotonde – Waarderweg (rustaltaar bij Mariabeeld Mariaveld) – Mariaveld – bosweg – Linnerweg – rotonde – Dijk – Dijkstraat.

Buurtvereniging: St. Rosaput, Dijkstraat; Mariaput, Waarderweg; Martinusput, Linnerweg

2018

Dijkstraat – Dijk – rotonde (links) – Stationsweg – Wolfsberg – Rozendaalseheide – Gelreweg – Scholtisweg (splitsing rustaltaar tussen 12 en 26) – Gelreweg – Overkwartier – Ambt Montfort – Huysbongerdweg – Wiejerd – Aan de kerk.

Buurtvereniging: St. Rosaput, Dijkstraat; Nieuwe Heide, Gelreweg; St. Petrusput, Wolfsberg

2019

Kerkstraat – Markt – Schoolsingel – Vlasbree (rustaltaar in hoek parkeerstrook) – vervolg Vlasbree – Schoolsingel – Markt – Kerkstraat.

Buurtvereniging: St. Catharinaput, Kerkstraat; Groeat Vare, Vlasbree en Schoolsingel
De straten worden door de mensen van putten prachtig versierd.

De volgorde bij de processie

De volgorde bij de processie is normaliter: Acoliet met kruis, Koninklijke Fanfare “De Vriendenkring”, Individuele mensen, Koninklijk  erkend Fluit- en Tamboerkorps “Excelsior”,  Gemengd kerkelijk zangkoor, Kinderkoor “De Moferter Zengerkes”, Communicantjes, Overige kinderen die meegaan,  Misdienaars, Misdienaars met wierookvaten, Priester of Diaken met het Allerheiligste, begeleid door flambouwdragers, De “hemel” wordt gedragen door leden van schutterij “St. Urbanus”, Kerkbestuur, Gemeentebestuur en raadsleden, Drumbad en klaroenkorps schutterij “St. Urbanus”.