Opgaveformulier eerste Heilige Communie

Opgave formulier eerste Heilige Communie.

Mijn kind zit welniet op basisschool 'De Hovenier'.

Indien 'niet' is geselecteerd, graag naam en plaats basisschool ingeven.
Naam School: Plaats School:

Ja, mijn kind doet dit jaar graag de eerste Heilige Communie in de H. Catharina kerk van Montfort.

_________________________________________________________________________________________________
GEGEVENS KIND:

Naam kind: Geboortedatum:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

_________________________________________________________________________________________________
GEGEVENS VADER:

Naam vader: Werkgroep:

Telefoonnummer: Mobielnummer: E-mailadres:

___________________________________________________________________________________________
GEGEVENS MOEDER:

Naam moeder: Werkgroep:

Telefoonnummer: Mobielnummer: E-mailadres:

Ga akkoord registratie in ledenadministratie RK Parochie van de H. Catharina te Montfort
Ga akkoord publicatie in weekblad Montfort
Ga akkoord publicatie op de website van onze H. Catharina parochie Montfort

Kind speelt muziekinstrument in viering H. communie mis

Akkoord t.b.v. Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG):
Akkoord gebruik persoonsgegevens communicatie communie 2018/2019 intern ouders
Akkoord opslag gegevens RK Parochie administratie
Akkoord publicatie naam kind in weekblad en website parochie
Akkoord gebruik foto's kind in de kerk, excursie('s) en gezamenlijke gegevensdrager ouders

Klik op verzenden om het opgaveformulier te verzenden naar de parochie, u zult een bevestiging krijgen via e-mail.

Ik bevestig dat alle velden correct zijn ingevuld: