Opgaveformulier eerste Heilige Communie

  Opgave formulier eerste Heilige Communie.

  Mijn kind zit welniet op basisschool 'De Hovenier'.

  Indien 'niet' is geselecteerd, graag naam en plaats basisschool ingeven.
  Naam School: Plaats School:

  Ja, mijn kind doet dit jaar graag de eerste Heilige Communie in de H. Catharina kerk van Montfort.

  _________________________________________________________________________________________________
  GEGEVENS KIND:

  Naam kind: Geboortedatum:

  Adres:

  Postcode: Woonplaats:

  _________________________________________________________________________________________________
  GEGEVENS VADER:

  Naam vader: Werkgroep:

  Telefoonnummer: Mobielnummer: E-mailadres:

  ___________________________________________________________________________________________
  GEGEVENS MOEDER:

  Naam moeder: Werkgroep:

  Telefoonnummer: Mobielnummer: E-mailadres:

  Ga akkoord registratie in ledenadministratie RK Parochie van de H. Catharina te Montfort
  Ga akkoord publicatie in weekblad Montfort
  Ga akkoord publicatie op de website van onze H. Catharina parochie Montfort

  Kind speelt muziekinstrument in viering H. communie mis

  Akkoord t.b.v. Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG):
  Akkoord gebruik persoonsgegevens communicatie communie intern ouders
  Akkoord opslag gegevens RK Parochie administratie
  Akkoord publicatie naam kind in weekblad en website parochie
  Akkoord gebruik foto's kind in de kerk, excursie('s) en gezamenlijke gegevensdrager ouders

  Klik op verzenden om het opgaveformulier te verzenden naar de parochie, u zult een bevestiging krijgen via e-mail.

  Ik bevestig dat alle velden correct zijn ingevuld: