Opgaveformulier eerste Heilige Communie

Opgave formulier eerste Heilige Communie.

Mijn kind zit  wel niet op basisschool 'De Hovenier'.

Indien 'niet' is geselecteerd, graag naam en plaats basisschool ingeven.
Naam School: Plaats School:

Ja, mijn kind doet dit jaar graag de eerste Heilige Communie in de H. Catharina kerk van Montfort.

_________________________________________________________________________________________________
GEGEVENS KIND:

Naam kind: Geboortedatum:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

_________________________________________________________________________________________________
GEGEVENS VADER:

Naam vader: Werkgroep:

Telefoonnummer: Mobielnummer: E-mailadres:

___________________________________________________________________________________________
GEGEVENS MOEDER:

Naam moeder: Werkgroep:

Telefoonnummer: Mobielnummer: E-mailadres:

Klik op verzenden om het opgaveformulier te verzenden naar de parochie, u zult een bevestiging krijgen via e-mail.

Ik bevestig dat alle velden correct zijn ingevuld: