Opgaveformulier Heilige Vormsel

Opgave formulier Heilige Vormsel

Ja, mijn kind wil graag het Heilige Vormsel ontvangen in de H. Catharina (parochie) kerk van Montfort en zal deelnemen aan de voorbereidingslessen.

_________________________________________________________________________________________________
GEGEVENS KIND:

Naam kind: Geboortedatum:

Doopnamen voluit:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Mijn kind is gedoopt op datum:

In woonplaats: en Parochie:

Mijn kind deed de eerste H. communie op datum:

In woonplaats: en Parochie:

_________________________________________________________________________________________________
GEGEVENS VADER:

Naam vader:

Telefoonnummer: Mobielnummer:

E-mailadres:

___________________________________________________________________________________________
GEGEVENS MOEDER:

Naam moeder:

Telefoonnummer: Mobielnummer:

E-mailadres:

___________________________________________________________________________________________
GEGEVENS GETUIGEN:

Getuigen bij vormsel zijn (voornaam & achternaam):

1.

2.

Ga akkoord registratie in ledenadministratie RK Parochie van de H. Catharina te Montfort
Ga akkoord publicatie in weekblad Montfort

Klik op verzenden om het opgaveformulier te verzenden naar de parochie, u zult een bevestiging krijgen via e-mail.

Ik bevestig dat alle velden correct zijn ingevuld: