Werkgroepen Communieviering

 

Ter voorbereiding van de eerste Heilige Communie viering worden er diverse werkgroepen ingesteld, die bemand zullen worden door de ouders/verzorgers van de communicanten.

Hieronder een korte opsomming van de werkzaamheden per werkgroep.

1. Boekje.

1.a Tekstgroep.

1.b ICT persoon om boekje definitief digitaal samen te stellen.

1A. Tekstgroep.

Thema viering bepalen:

Contactpersoon geeft gekozen thema door aan contactpersoon versiering

Mogelijke liedjes aanleveren

Mogelijke teksten aanleveren

Nicole Wilms dirigent van kinderkoor inlichten / vragen om liedjes aan te leren

Samenstellen van het boekje:

Van voor naar achter het gehele boekje samenstellen

Keuzes maken voor tekst en muziek

Rekening houden met:

– Lengte van de totale H. Mis

– Alle kinderen moeten iets kunnen doen.

Keuze maken hoe kinderen in boekje op te nemen. Foto of…

De Diaken zal na aanlevering digitale teksten en muziek het proefboekje digitaal samenstellen en printen.

Maken van digitale foto van alle communicanten.

Onder verantwoording foto – video werkgroep? Voor opname in boekje

Denk aan kinderen die niet op de Hovenier zitten

Tekenen van het profiel (silhouet) van de kinderen

Foto’s  naar verantwoordelijke voor het definitieve samenstellen boekje

1.B Definitief het boekje digitaal samenstellen.

Ouder met ICT kennis draagt zorg voor het definitief samenstellen van het boekje

Krijgt tekst (proefboekje) aangeleverd

Krijgt digitale foto (of tekening) kinderen aangeleverd

Neemt aangeleverde foto op in boekje

Draagt zorg voor de definitieve lay-out

Draagt zorg dat boekje kan worden geprint

 

2. Versiergroep(en).

Minimaal 10 ouders maximaal 20

Deze werkgroep kan zich ook opsplitsen

A. Kerkversiering

B. Maken van silhouetten of …………

Door kinderen zelf te maken (bijvoorbeeld de wens vlinders)

Bedenken welke versieringen er mogelijk zijn binnen het thema

Wie zorgt voor de materialen. Tijdig bestellingen doen.

Is er ook knutselmateriaal (gereedschap) voorhanden.

Dragen zorg voor het maken van alle versieringen.

 

 

3. Werkgroep oefenen met de kinderen (in de kerk).

De leerkrachten en diaken overleggen: wie kan wat het best doen:

– Welke leerlingen iets  laten lezen (langere stukjes)

– Welke leerlingen iets laten doen

– Welke leerlingen spelen een instrument

– Waar nog speciaal op letten of rekening mee houden?

Komen met de kinderen (van school) naar de kerk.

Datum excursie: om met de kinderen alles in de kerk te bekijken

Kunnen kinderen liederen tijdens de muziekles in school oefenen?

Kunnen kinderen instrumentaal stukje in school oefenen (na schooltijd)

  • Door wie kan dit begeleid worden.

Zijn bij de generale repetitie die op vrijdagmorgen voor Pinksteren in de kerk plaats mag vinden.

B. Werkgroep instrumentale muziek.

Welke muziek instrumenten  bespelen de kinderen?

Welk muziekstukje zouden de kinderen kunnen spelen?

Met de kinderen een stukje muziek aanleren (buiten school)

C. Werkgroep liederen.

Zorgdragen voor tekst en muziek (noten)

De kinderen de liedjes leren zingen (binnen – buiten school)

(Zou misschien onder de muziekles in school mogen en kunnen).

Overleg tijdig met Nicole Wilms, dirigent kinderkoor

Maakt men gebruik van CD-muziek en / of keyboard

 

4. Werkgroep excursies met de communicanten.

Organisatie door maximaal 2 personen!

Kaarsen fabriek.

Maken van afspraak bij kaarsenfabriek

Zorgen in overleg met juf, voor voldoende vervoer en begeleidende ouders

Financiële bijdrage kaarsen via de financiële werkgroep

Bak les.

Maken van afspraak met de bakker en de juf voor bak les op school

Zorgen voor genoeg begeleidende ouders

Financiële bijdrage via de financiële werkgroep

Kerk.

Maken van een afspraak met de Diaken en juf

Zorgen voor voldoende begeleidende ouders

 

5. Werkgroep Foto – video & Financieel.

minimaal 2 personen

Communicatie met alle ouders

Afspraak over maximale kosten van foto’s en apart van DVD- video

Wie maakt de foto’s

Wie maakt de DVD – video

Ook tijdens de generale repetitie, op vrijdag voor Pinksteren, in de kerk en de school aanwezig zijn.

Misschien ook foto’s op school?

Wanneer foto op de communiedag maken van gezin en kind.

Zij innen de ouderbijdrage en bewaken alle kosten en uitgaven.

van de fotograaf

van de videoman (DVD)

Boekje

Excursie

Versiering

 

7. Processiepaaltjes.

 

Benaderen ouders van groep 3 om op Pinkstermorgen (voor 9.30 uur)

Zorg te dragen dat de Kerkstraat wordt versierd met de processiepaaltjes en de bijbehorende vlaggetjes, tot aan de kerkdeur.

( Te verkrijgen in de bijgebouwen van de pastorie!)

9. Vaste communiegroep parochie

De diaken is vast lid van deze groep.

Wilt u zich langere tijd inzetten voor onze kinderen uit de parochie, geef u dan voor deze werkgroep op.

Zij helpen bij de gehele organisatie van de eerste Heilige Communie en zijn er ter ondersteuning en vraagbaak voor de nieuwe werkgroepen.
Zij hebben minimaal een jaar in een werkgroep gezeten.