Ziekte

 

Bezoek

Bent u ziek of heeft u gewoon behoefte aan een bezoekje, laat het ons via het parochiebureau gewoon even weten. Pastoor, diaken of de mensen van de werkgroep ziekenbezoek willen graag even bij u aankomen.

Bent u of een van uw naasten opgenomen in het ziekenhuis, laat ons dat dan via het parochiebureau weten (telefoon of email). Pastoor of diaken willen u daar graag komen bezoeken. Geef dan, naast naam ziekenhuis de datum van opname, afdeling en kamernummer op. Wij krijgen geen automatisch bericht van het ziekenhuis.

Laat ons iets weten door een email naar: info@parochiemontfort.nl

Ziekencommunie

Iedere eerste vrijdag van de maand wordt er vanaf 8.15 uur, de communie rondgebracht aan alle mensen die aangegeven hebben hier prijs op te stellen.

Tijdens een korte plechtigheid aan huis ontvangt uw de heilige hostie en is er ruimte voor een kort gesprek.

Bent u ziek of slecht ter been en wilt u graag de communie ontvangen, laat dit dan even via het parochiebureau aan ons weten, wij bezoeken u graag.

Ziekenzalving

Bent U ernstige ziek of iemand uit uw nabijheid, schroom dan niet om contact op te nemen met het parochiebureau, pastoor of diaken, voor het ontvangen van het sacrament van de zieken. Doe dit tijdig, want het sacrament is niet alleen bedoeld voor hen die stervende zijn De zieke mens ontvangt kracht om de strijd tegen de ziekte aan te gaan of om de pijn te kunnen (ver)dragen. Bedenk dat men het sacrament gerust meerdere malen mag ontvangen.

Nogmaals de pastoor en diaken willen u graag bezoeken en bijstaan, u kunt hen hiervoor altijd bellen of anderszins benaderen.

Doel van de ziekenzalving.

Bij ernstige ziekte, of aan het einde van iemands leven, mag de gelovige zeker weten dat Christus heel nabij is.  In het Evangelie zien we hoe Jezus ontroerd werd door het lijden en verdriet van de mensen. Zelf heeft Hij het lijden en de angst gekend. Daarom is het sacrament van de zieken het sacrament van Jezus nabijheid, in jouw lijden, verdriet en angst. Vroeger werd het ‘sacrament van de stervenden’ genoemd, omdat het vaak aan het einde van iemands leven gegeven werd. Nu ontvangen gelovigen dit sacrament eerder, het liefst als iemand zelf helder is en begrijpt wat er gebeurt.

Jezus Christus is degene die bij uitstek weet wat lijden is. Zijn liefde wordt dichtbij gebracht in dit sacrament. De zieke wordt gezalfd met daartoe speciaal door de bisschop gewijde olie. Dit geeft de zieke mens kracht om de ziekte door te maken, er zo mogelijk tegen te strijden en ook om, als het einde van het leven gekomen is, zijn leven in alle rust in de handen van God te leggen, in wiens hoede die mens voor eeuwig mag zijn.