Diensten voor de overledene

 

Zeswekendienst

Het is in onze parochie gebruikelijk om zes weken naar het overlijden een heilige mis voor de overledene op te dragen.

Tijdens de begrafenis is er een gedachteniskaartje aan de aanwezige uitgereikt. Het doel van het kaartje is om de herinnering aan de overledenen te bewaren en een verzoek om voor zijn/haar zielenrust te bidden. Het kaartje vermeldt ook altijd de datum van de zogeheten zeswekendienst. Onder zeswekendienst wordt verstaan de mis voor de overledene, opgedragen ongeveer veertig dagen na zijn overlijden.

Het is een manier om de band met Jezus uit te drukken die 40 dagen na Pasen (ofwel 6 weken na zijn overlijden op Goede Vrijdag) naar de hemel opsteeg.
Het is vaak een moment om met de familie samen te komen na een éérste periode van rouw.

Langzaam, heel langzaam beseft u dat het nooit meer wordt zoals vroeger. U merkt dat familieleden en vrienden hun leven van alledag weer oppakken. Het leven gaat immers ‘gewoon’ door. Maar soms is het moeilijk om de draad weer op te pakken. Verdriet zit van binnen. Mensen in je omgeving zien alleen je buitenkant en denken al vlug dat je het wel weer alleen kunt, maar het verdriet is des te heftiger……

Om de gedachtenis levend te houden maar de familie ook niet te overbelasten, biedt het kerkbestuur de nabestaanden 5 heilige missen aan, gedurende het  eerste halfjaar na het overlijden. Hierdoor blijft de overledene en de directe naaste, zowel in de familie als in de parochie  onder de aandacht, want het verlies en de leegte is zeker het eerste jaar nog heel goed voelbaar.

 

( 1e )Jaardienst

Het is in onze parochie gebruikelijk om na een jaar van het overlijden een heilige mis voor de overledene op te dragen. Een jaar lang heeft het kruisje van de overledene een plaatsje gehad op onze gedachteniswand achter in de kerk. Hierdoor hebben wij hem/haar nog een jaar dicht in ons midden gehad, een kaarsje ontstoken en een gebedje gebeden.

Tijdens de eerste jaardienst krijg dit kruisje een plaats op het altaar om zo de overledene nogmaals extra te gedenken. Maar ook om de tweede rouwperiode af te sluiten.

Natuurlijk wordt de overledene niet vergeten want het kruisje gaat met een van de nabestaande mee naar huis om daar een mooie plaats te krijgen.

 

Ieder jaar opnieuw willen met een jaardienst hem/haar opnieuw gedenken, in onze gedachten halen en er voor bidden.