Afspraak bezoek

 

Bel het  Parochiebureau, Telefoonnummer: 0475-543127 ( Zie contactgegevens)

Bezoek diaken.

De diaken wordt door het parochiebureau zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht van een overlijden, waarna hij zo snel mogelijk telefonisch contact opneemt met de nabestaanden voor het maken van een afspraak om op bezoek te komen.

Tijdens het bezoek wordt in samenspraak met de familie en de begrafenisondernemer de datum van de uitvaart bepaalt (normaal  3 tot 7 dagen na overlijden). De aanvangstijd van de uitvaart is altijd om 10.30 uur. Aansluitend op de uitvaart is de begrafenis op ons parochie kerkhof  “De Hysbongerd” of een crematiedienst elders.

Op de vooravond van de uitvaart is er een avondwaken om 19.00 uur. Voor een eventuele crematiedienst moet er een afspraak gemaakt worden met een van de crematoria in onze omgeving.

Het trouwboekje

De uitvaart ondernemer en de parochie hebben gegevens nodig! De gegevens die in het trouwboekje staan zijn bijna altijd de juiste gegevens, vandaar dat de uitvaartondernemer en de diaken er altijd naar zullen vragen.

Avondwake

Op de vooravond van de uitvaart is er om 19.00 uur een avondwake mogelijk, die verzorgd wordt door de diaken en twee leden van de werkgroep ‘Avondwake’. Deze twee leden brengen vooraf een bezoek aan de nabestaande, om teksten aan te dragen en deze viering inhoudelijk te bespreken. Tevens is het mogelijk kinderen of familieleden bij de viering te betrekken. Bijvoorbeeld om de kaarsen van de zeven armige kandelaar te ontsteken of een lezing te verzorgen.

Uitvaartdienst

De uitvaartdienst wordt verzorgt door de pastoor en de diaken. Ook hierin is het mogelijk dat familieleden een eigenbijdrage leveren. De diaken zal dat vooraf met de familie bespreken.

Crematiedienst

Indien gewenst kan pastoor of de diaken ook de crematiedienst (mee)verzorgen.

Uitvaartonderneming

Voor de aangifte van overlijden is het trouwboekje niet meer nodig omdat alle computerbestanden van de overheid tegenwoordig aan elkaar zijn gekoppeld. De dag waarop de uitvaart kan plaatsvinden wordt bepaald door een wettelijke termijn namelijk niet binnen 36 uur en uiterlijk 6 werkdagen na de dag van overlijden (dus zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen tellen niet mee). Wil men de uitvaart laten plaatsvinden binnen 36 uur dan moet “vervroeging” (via justitie) worden aangevraagd en wil men de uitvaart laten plaatsvinden na de 6 werkdagen van overlijden dan moet (via de gemeente) “uitstel” worden aangevraagd. Om de begrafenis of crematie te kunnen laten plaatsvinden is een verlof tot begraven of cremeren nodig, dit regelt normaal de uitvaartonderneming.

Dit verlof tot begraven of cremeren moet (meestal door de uitvaartondernemer) worden overhandigd aan de parochie voor de uitvaartplechtigheid

Zonder dit formulier kan geen begrafenis of crematie plaatsvinden.