Kerk


Het kerkje dat in 1344 gebouwd werd heeft dienst gedaan tot 1853. In dat jaar werd onder pastoor Martinus Verkuilen begonnen met de bouw van een nieuwe neogotische kerk. Door geldproblemen duurde de bouw veel langer dan gepland. In november 1858 werd de kerk door bisschop Paredis ingezegend. Hoewel deze kerk de zware bombardementen van 19 tot 23 januari 1945 overleefde, werd in 1963 een nieuwe (de huidige) kerk gebouwd. Begin jaren zestig, was het de verwachting dat vele mensen, die zouden gaan werken in de Beatrixmijn, zich in Montfort zouden gaan vestigen. Het oude kerkje zou te klein zijn om alle nieuwe parochianen te herbergen. De mijnen werden echter gesloten en er kwamen dus geen forensen naar Montfort. Nu heeft Montfort een grote moderne kerk met 700 zitplaatsen. De beelden van de oude kerk werden behouden, waaronder het  H. Catharina beeld, de patroon heilige van de Parochie.

De pastorie van Montfort dateert uit 1787 en werd gebouwd door pastoor Carolus Franciscus Rijcksz. Deze pastoor van adellijke afkomst, woonde eerst op het kasteel bij zijn vader die drossaard van Montfort was. Hij bouwde een pastorie die destijds de grootste en meest luxueuze van het hele bisdom Roermond was.

 

H. Catharina van Alexandrië, martelares

Catharina werd in de derde eeuw geboren in Alexandrië in Egypte als de dochter van koning Costus. Ze was zeer mooi, rijk en hoog begaafd. Ze had vele aanbidders, maar er was er niet één die ze wilde. Op een dag, zo vertelt een legende, vertelde een kluizenaar haar, dat Jezus Christus haar bruidegom zou worden. Deze uitspraak maakte een diepe indruk op het meisje en ze besloot een nieuw leven te beginnen. Ze ging naar een priester en liet zich dopen.

Kort daarop werd er in de stad een feest gevierd ter ere van de goden en ook Catharina kreeg een uitnodiging. Ze ging naar Alexandrië om de keizer te vertellen dat hun goden afgoden waren en niet vereerd mochten worden.

Door haar geweldige redenaarskunst wist zij de heersers in verlegenheid te brengen. De keizer besloot daarop de 50 beste filosofen en retoren bij elkaar te roepen en haar met haar uitspraken door de mand te laten vallen. Maar zij wist alle argumenten die de geleerden aanvoerden, met de grond gelijk te maken en iedereen daar aanwezig bekeerde zich tot het christendom. De woedende keizer veroordeelde daarop de 50 geleerden tot de brandstapel. Catharina stond de mannen tot het laatste moment ter zijde. Daarop werd zij zelf ook gevangen genomen en in de kerker geworpen. Vreselijke folteringen moest zij ondergaan. Ze werd op raderen met nagels gebonden en wekenlang liet men haar hierop liggen zonder voedsel. Maar steeds opnieuw stond zij ongeschonden voor de kezer en vertelde hem zijn dwalingen. Tenslotte liet de keizer haar in 306 onthoofden

Zij isde patrones van vele verschillende mensen: redenaars, filosofen, schippers, molenaars, kappers, leraren, studenten, naaisters, advocaten, maar ook van ziekenhuizen, bibliotheken en universiteiten. Maar omdat ze ook patrones is van veldvruchten, is ze welicht ooit tot patrones van de parochie Montfort gekozen.

 

Heilige Catharina, patrones van onze parochie

 

Het vaandel van Sinte Ketrien

In de kerk boven op het priesterkoor staat al heel lang het vaandel van onze patrones, Sancta Catharina met als voetnoot: ora pro nobis.

Dit vaandel is door de parochianen van Montfort geschonken aan de toenmalige pastoor Antoon van de Venne ter gelegenheid van zijn 40-jarig priesterfeest op 26 maart 1927. Dit staat ook op de achterkant van het vaandel vermeld in geborduurde letters op de zijden damastvoering.

Het is een olijfgroen zijden fluwelen processievaandel met de afbeelding van de Heilige Catharina, met kroon, wiel en zwaard. Zij dragt een rood kleed en een met blauwe nerts gevoerde mantel. Op de zijstroken aan weerskanten zijn zeven palmtakken afgebeeld en het geheel is afgewerkt met goudgalon en goudfranje.

Na pastoor van de Venne is pastoor Feron hier geestelijk leiders geweest, en korte tijd is ook pastoor Delhoofden in Montfort werkzaam geweest. In november 1977 is de toenmalige kapelaan Pisters als pastoor begonnen in onze parochie. Hij vond toen dit vaandel in de pastorie boven op zolder, slordig over een waslijn opgehangen. De scherpe vouw die hierdoor ontstaan is, is jarenlang te zien geweest op het vaandel.

Helaas begint het nu tekenen van verval te tonen, de achterzijde is reeds gescheurd. Om te voorkomen dat het vaandel onder invloed van daglicht poreus wordt en vergaat staat het tegen de zijmuur enigzins in het donker.

Vaandel Sancta Catharina, patrones van onze parochie

 

Het doopvont

Het doopvont achter in de kerk bestaat uit een stenen voet met een koperen deksel. De stenen voet is in de 13de eeuw gemaakt uit een Naamsesteen. Het is een achthoekige voet met daaraan vast een kuip met aan vier zijden een uitstekend masker, met hierop de beeltenis van vier dieren. Deze stellen volgens het boek van de Openbaring het zinnebeeld van de vier Evangeliën voor: de leeuw beeldt de Evangelist Marcus uit, Johannes als adelaar, Lucas als rund of stier en Matheüs a;s mens met vleugels.

Vast staat dat dit gedeelte van het doopvont uit de 13de eeuw is, en ook Hannes Kempkens zaliger beweerde al: “Deze daopvondj is net zoa aat es den Tómp”. Waarmee dan verwezen wordt naar de typische toren van de kasteelruïne, die gericht is naar St. Joost. Dit betekent dat (bijna) alle inwoners van Montfort in de loop van bijna zeven eeuwen gedoopt zijn boven dit doopvont.

De mooie koperen deksel met bovenop een bol met een kruisje is pas van de negentiende eeuw, en bij de plaatsing van het doopvont in onze huidige kerk is een nieuwe voet aangebracht. De cirkel is rond met Montfort, zijn bewoners, zijn kerk en zijn kasteel, zeker met de plavuizen uit de oude kerk rondom het doopvont, dezelfde plavuizen die ook in de vernieuwde Jachttoren liggen, dezelfde beeltenis van de vier evangelisten, die ook in de glas-in-lood ramen van de kerk staan uitgebeeld.

Doopvont R.K. parochie H. Catharina

 

Glas-in-lood ramen

De glas-in-lood ramen in onze kerk laten een bijbelse voorstelling zien, die de majesteut en heerlijkheid van God uitdrukken, zoals Johannes de Doper dit beschreven heeft in het boek van Openbaring op Patmos.

Centraal stat in het boek met de zeven zegels, die het woord van God, Christus dus, aanduiden. De vier dieren, als zinnebeeld van de vier Evangelisten, worden voorgesteld als adelaar (Johannes), leeuw (Markus), rund (Lucas) en mens met vleugels (Matheüs). Er zijn zeer vele ogen zichtbaar: die beelden Gods alwetendheid.

De zeven gouden luchters voor Gods aangezicht verbeelden de zeven bisdommen van ons land, maar duiden ook  op de totalen kerk van Christus, de gehelde wereldkerk dus.

Zo wil deze Bijbelse voorstelling ons dus herinneren aan onze plicht die wij als Christen hebben om eer en glorie te brengen aan God.

Adelaar

Leeuw

Rund

Mens met vleugels