Kerkbestuur

 

Het kerkbestuur van onze parochie bestaat uit:

Kerkbestuur tijdens 50 jarig priesterfeest pastoor Pisters

Pastoor P.J.G. Pisters, voorzitter

Diaken R. Mom

Dhr. Th. Maessen * , secretaris

Dhr. J. Storms, penningmeester

Mw. M. Coenen *

Dhr. H. Mehlkop

Dhr. L. van Pol

Dhr. H. Thewissen

Mw. I. Jacobs-Gisberts*

* Niet op foto