Misintenties weer mogelijk

 

Misintenties kunnen weer worden opgegeven.

De Mis-intenties van afgelaste H. Missen kunnen in gezamenlijk overleg, naar een latere datum worden doorgeschoven.

Wel verzoeken wij u om deze over de komende twee maanden te verdelen.

Dit kan tijdens de openings-uren van het parochiebureau of: via opgave-strookje in de
brievenbus van de pastorie of via deze web-site zie “Opgeven misintenties”.

U kunt ook een e-mail sturen naar: info@parochiemontfort.nl

Stichtingen en Vooruit Betaalde Diensten kunnen, als u dat wenst, met een jaar verlengd worden als deze dit jaar, wegens het corona virus, geen doorgang hebben gevonden.