Kerkberichten

 
 
Vrijdag 29 oktober hulp kerkhofvrijwilligers
9.00 – 12.00 uur
 
 
Zondag 31 oktober Allerheiligen/Allerzielen
11.00 uur H. Mis voor:
• 1e Jaardienst Harry Beunen en tevens voor de overledenen van de familie Beunen en de familie Smeets.
• Jaardienst Ouders Piet van Pol en Antoinetta Clout en overleden familieleden.
• Jaardienst overleden ouders Thei Coenen en Maria Coenen – Sangers en tevens voor Herman Coenen en Mia Coenen-Hansen.
• Jaardienst Jo en Tilly Mom – van den Heuvel en voor Frans en Ciska Aldenhoven – Franssen en de overledenen van de familie.
• T.i.v. de offerenden in ’t St. Antonius Kapelletje in het veld
 
Allerzielenviering zondag 31 oktober
14.30 uur Allerzielenviering in de kerk.
15.00 uur processie met de fanfare naar kerkhof waar de graven zullen worden gezegend.
 
 
Vrijdag 5 november
08.30 uur Ziekencommunie

 
 
Zaterdag 6 november Sint Maartenviering met de AJM
18.30 uur viering in de kerk.
Waarna tocht naar de brandstapel.

 
 
Zondag 7 november H. Willibrord.
11.00 uur H. Mis voor:
• Theodorus Beckers (Trepkes) en tevens voor Sjang en Lena Wolters-Beckers.
• Jaardienst Pierre Heijthuijzen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een vriendelijk verzoek:
 
Bij verhuizing, in en uit het dorp maar ook naar Zorgcentra en aanleun-woningen elders,
dit a.u.b. doorgeven aan het Parochie-bureau.
Aan de Kerk 7 KELD
6065 AS Montfort
 
U kunt ook een mail sturen naar: info@parochiemontfort.nl
 
Of u vult het formulier op de website in via onderstaande link.
Formulier verhuizing