Vanaf Zondag 5 juli weer van harte welkom!

 
Vanaf zondag 5 juli 2020 zijn wij weer allen van harte welkom in de kerk om de H. eucharistie te  vieren.

Algemeen
Er geldt echter nog steeds een maximum van 250 personen en diverse andere voorschriften.
Door de 1,5 m afstand zijn er nu ruim 120 plaatsen beschikbaar in onze kerk.

Als u enige twijfel heeft over uw gezondheid, als u koorts heeft, hoest of niest, wordt verwacht dat u thuis blijft en geen risico neemt tot besmetting.
Bij opgeven van een misintentie vragen wij om naam, adres en telefoonnummer van de contactpersoon en het verwachte aantal extra bezoekers. Het zal niet vlug voorkomen, maar misschien moeten wij u vragen een misintentie te verplaatsen.

Houd als u de kerk binnenkomt rekening met het volgende:
U komt de H. Catharinakerk binnen via de hoofdingang.
De zij-ingang is alleen voor rolstoelgebruikers en eventuele begeleider.
Bij binnenkomst kerk, is het de bedoeling dat u uw handen ontsmet met de aanwezige desinfecterende handgel. Na elke viering worden de banken gereinigd en ontsmet.
Volgt u a.u.b. de aanwijzingen van de medewerkers en de diaken op.

Waar kunt u plaatsnemen?
De 120 beschikbare zitplaatsen zijn in de kerk duidelijk aangegeven.
Bank afgezet met rood/wit lint mag NIET gebruikt worden.
Op vrije banken zijn de zitplaatsen duidelijk aangegeven met 1,5 meter onderlinge afstand.
Als u de eerste in de bank bent, gaat u dan daar zitten waar een andere kerkganger u niet meer hoeft te passeren om in de zelfde bank plaatst te nemen.
Personen uit een gezamenlijke huishouding mogen bij elkaar zitten, de eerst volgende persoon houdt weer 1,5 meter afstand.
Er zijn vakken en lijnen op de vloer, die u helpen de 1,5 meter onderlinge afstand te bewaren.

Looprichting
De algemene looprichting is:
Via het middenpad naar voren en via de paden aan de zijkant naar achteren.

Voor de communie ontvangt u reeds de zegen, zodat u na het ontvangen van de communie direct naar buiten kunt gaan.

Uitreiking communie
De communie uitreiking vindt plaats op een aangepaste manier:
Wanneer u voor de H. Communie wordt uitgenodigd komt u per blok, rij voor rij naar voren en houd 1,5 meter afstand.
De diaken staat op 1,5 meter afstand achter een tafel en  zet een hostie voor u klaar en zegt “Lichaam van Christus”.
U neemt dan zelf één H. Hostie van de tafel, draait een kwartslag en nuttigt de H. Hostie en gaat via het zijpad naar buiten.

Er is geen samenzang maar wel orgelspel.

Na afloop van de H. Mis
Bij de uitgang staan de offerblokken klaar voor het ontvangen van het collectegeld.
Dank voor uw bijdrage, deze is zeer welkom.

Houd ook buiten de kerk 1,5 meter afstand tot elkaar.

Een fijne zondag toegewenst en Gods zegen.