Overig nieuws

 
 
Kerkklokken luiden

Op woensdag tussen 19.00 uur en 19.15 uur in heel Nederland. ‘Klokken van hoop en troost’ om mensen met elkaar verbinden.
Witte donderdag om 19.00 om samen thuis het laatste avondmaal te gedenken.
Goede vrijdag om 15.00 om samen thuis de kruisweg van Jezus te gedenken en zijn sterven aan het kruis
Paaszondag om 11.00 uur om samen thuis te gedenken dat Jezus opstond uit de dood.
voor gebeden goede week zie web-site bisdom:
https://www.bisdom-roermond.nl/Gebeden-om-in-de-Goede-Week-thuis-te-bidden

 

 

Een vriendelijk verzoek:
Bij verhuizing, in en uit het dorp maar ook naar Zorgcentra en aanleun-woningen elders,
dit a.u.b. doorgeven aan het Parochie-bureau. Kerkstraat 19, 6065 AR Montfort,
of via e-mail: info@parochiemontfort.nl

U kunt ook het formulier invullen op deze website. Zie ‘Wat te doen bij….. verhuizing’.

Dit formulier kunt u ook gebruiken voor het doorgeven van andere wijzigingen.