Overig nieuws deze week

Overleden in de aflopen week

† 12-01-2020 overleed in het ziekenhuis te Roermond, in de leeftijd van 81
jaar, Dhr. Corneel Jennissen. Hij woonde op Dijkstraat 6 te Montfort.
Zijn uitvaartdienst was op donderdag 16-1-2020, waarna crematie te Echt.

† 14-01-2020 overleed in het zorgcentrum Bergh te St. Odiliënberg in de
leeftijd van 89 jaar, Mevr. Betje Zeegers – Mestrum. Zij woonde vroeger op
de Zandstraat 18 te Montfort.
Haar uitvaartdienst was op zaterdag 18-1-2020 in onze kerk, waarna zij te
ruste is gelegd bij haar man op ons kerkhof “De Huysbongerd”.

 

Blasiuszegen

Het gebruik om op 3 februari, de gedachtenis van de heilige Blasius, de Blasiuszegen uit te delen, is al heel
oud. De H. Blasius moet de gelovigen beschermen tegen keelaandoeningen en andere kwalen.
Hij was bisschop van Sebaste in Armenië.

Volgens een legende kwam op een dag een wanhopige vrouw bij hem met haar zoontje in de armen.
De jongen was de verstikkingsdood nabij, omdat een visgraat in zijn keel was blijven steken.
Blasius raakte de jongen aan en de graat sprong uit zijn keel. Uit dit verhaal is in de 13 e eeuw het gebruik
van de Blasiuszegen tegen keelaandoeningen ontstaan.
De zegen wordt op of rond 3 februari in veel Limburgse parochiekerken aan de gelovigen gegeven, niet als
een wondermiddel, maar als een uiting van gelovig vertrouwen in de voorspraak van heiligen bij God.
De priester of diaken houdt dan twee gekruiste kaarsen voor de borst en rond de keel van de gelovige en
spreekt het volgende gebed uit:

‘Op voorspraak van de heilige Blasius,( bisschop
en martelaar), bevrijde God u van keelziekten en
alle andere kwalen (kwaad). In naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest. Amen’

In onze parochiekerk wordt de Blasiuszegen uitgereikt op zondag 2 februari direct na de viering

 

 

DE AKTIE KERKBALANS KOMT ER WEER AAN!

 

 

 

 
 

Het naar elkaar omzien, vinden de meeste actieve kerkgangers de
belangrijkste meerwaarde van hun parochie.
Vlak daarna volgt ‘gastvrij en open zijn voor gasten’, dus iedereen willen ontvangen.

 

 

Een vriendelijk verzoek:
Bij verhuizing, in en uit het dorp maar ook naar Zorgcentra en aanleun-woningen elders,
dit a.u.b. doorgeven aan het Parochie-bureau. Kerkstraat 19, 6065 AR Montfort,
of via e-mail: info@parochiemontfort.nl

U kunt ook het formulier invullen op deze website. Zie ‘Wat te doen bij….. verhuizing’.

Dit formulier kunt u ook gebruiken voor het doorgeven van andere wijzigingen.