Kerkberichten

 
 

Zondag 20 juni 12e zondag door het jaar.
 
11.00 uur H. Mis voor:
• 1e Jaardienst Ria Mestrom.
• Jaardienst Sjra Vogels en tevens voor Tiel Vogels.
• Jaardienst Jo Storms.
• Jaardienst Theo Mans en Corry Mans-Beenen.
• Jaardienst Overleden ouders Jac van Heel en Lieske van Heel-Corpelijn en tevens voor schoonzoon Antoon Coenen vanwege vaderdag.
• Harry Beunen vanwege vaderdag.
• Zeswekendienst Pierre Mans.
• T.i.v. de offerenden in de St. Antonius offerblok in de kerk.
 
 
Zondag 27 juni 13e zondag door het jaar.
 
11.00 uur H. Mis voor:
• T.i.v. de offerenden in ’t St. Antonius kapelletje in ’t veld.

 
 
 
 
 
 
 

Een vriendelijk verzoek:
 
Bij verhuizing, in en uit het dorp maar ook naar Zorgcentra en aanleun-woningen elders,
dit a.u.b. doorgeven aan het Parochie-bureau.
Aan de Kerk 7 KELD
6065 AS Montfort
 
U kunt ook een mail sturen naar: info@parochiemontfort.nl
 
Of u vult het formulier op de website in via onderstaande link.
Formulier verhuizing