Misintenties komende weken

 

Zondag 23 februari 7e zondag door het jaar

11.00 uur Hoogmis voor:

 • Vastelaovesmès
 • Jaardienst Tonny van Pol-Hawinkels en tevens voor echtgenoot John van Pol
 • Jaardienst Jo en Miet Lalieu – Tellers
 • Jaardienst Pierre Ruiten
 • Frans Scheepers en echtgenote Sophie Scheepers – Gehlen
 • Alle overledenen van de K.V.- D’n Uul van den Grauwert
 • Jaardienst Mia Hawinkels – van Pol en tevens voor Piet Hawinkels en als Jaardienst voor Wiel Wolters en tevens voor Tonny en John van Pol
 • De overleden leden van de AJM
 • Betje Pruijmboom, Marij Meuwissen – Hogenboom en Nol Sliepen namens het Boerenbroelof Comité
 • T.a.v. de offerenden in het St. Antonius kapelletje in ’t veld

 

Woensdag 26 februari Aswoensdag

19.00 uur Hoogmis voor:

 • Als dank voor de fijne carnaval

Aansluitend worden de askruisjes gegeven

 

Zondag 1 maart 1e zondag veertigdagentijd

11.00 uur Hoogmis voor:

 • Jaardienst Antoon Coenen
 • Zeswekendienst Corneel Jennissen
 • Zeswekendienst Betje Zeegers – Mestrum
 • Jaardienst Theo Coenen en Barbara Coenen – Mestrom
 • Jaardienst Victor van Lumich en tevens voor de overledenen van de familie Mans – Smeets
 • Tilly Mans, namens de “Buurt vereniging Nieuwe Heide”
 • T.a.v. de offerenden in de Gerardus offerblok in de kerk

 

Zondag 8 maart 2e zondag veertigdagentijd

11.00 uur Hoogmis voor:

 • Jaardienst Piet Vrenken
 • T.a.v. de offerenden in de St. Antonius offerblok in de kerk

 

Zondag 15 maart 3e zondag veertigdagentijd

11.00 uur Hoogmis voor:

 • Frans Maessen vanwegen zijn verjaardag en tevens voor Corrie Maessen – van Daal en zoon Wiel
 • Jaardienst Giel Jacobs en tevens voor Toon Jacobs, Maria Jacobs en de overledenen van de familie
 • Zesweken dienst Betje van Pol – van Pol
 • Zesweken dienst Tilly – Mans
 • T.a.v. de offerenden in het St. Antonius kapelletje in ’t veld

 

Missen minimaal 3 weken van te voren opgeven!!!
Dit kan tijdens de openings-uren van het parochiebureau of: via opgave-strookje in de
brievenbus van de pastorie of via deze web-site zie “Opgeven misintenties”.