Versoepeling van coronamaatregelen in de kerk vanaf 5 juni

 
Met ingang van 5 juni heeft de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen doorgevoerd.
De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk.
De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen.
Voor onze kerk betekent dat max 112 bezoekers.
 
De richtlijnen met betrekking tot zingen wijzigen op 5 juni nog niet, met uitzondering van zingen door kinderen tot en met 12 jaar.
Volgens deskundigen is zingen door koren pas weer verantwoord vanaf het risiconiveau ‘waakzaam’ dan wel als er minder dan 1.200 nieuwe besmettingen per dag zijn.
De verwachting is dat dit risiconiveau op 30 juni wordt bereikt.
 
De overheid heeft aangekondigd te verwachten dat per 30 juni verdere versoepelingen kunnen ingaan.
De bisschoppen hopen eind juni meer duidelijkheid te kunnen geven over de vraag wanneer koren weer verantwoord kunnen gaan repeteren en zingen tijdens vieringen. De bisschoppen houden overigens ook in de komende weken een vinger aan de pols waar het gaat om mogelijkheden tot versoepeling van de coronamaatregelen.