Voorlopig GEEN Eucharistie viering!

 

Geachte parochianen,
 
Helaas is het nog niet toegestaan om vieringen in onze kerk te houden met meer dan 30 kerkgangers. Dit aantal is zo minimaal, dat wij daarom besloten hebben voorlopig GEEN H. Missen op te dragen.
Want wij vinden het onaanvaardbaar om mensen te moeten wegsturen.
Zodra er weer 100 bezoekers van de Bisschoppen mogen deelnemen, zullen wij het opdragen van H. Missen hervatten.
 
Wel willen wij alle parochianen elke zondag tussen 11.00 – 12.00 uur, in de gelegenheid stellen om een kaars bij Maria te komen aansteken en/of voor een kort moment van gebed of bezinning nabij het “Allerheiligste Sacrament” voor in de kerk.
Opgegeven misintenties kunnen worden verplaatst naar een latere datum als er weer H. missen worden opgedragen.