Misintentie van afgelaste H. Missen

 

DE MIS-INTENTIES VAN AFGELASTE H. MISSEN KUNNEN, IN GEZAMENLIJK OVERLEG, NAAR EEN LATERE DATUM WORDEN DOORGESCHOVEN.
 
Dit kan te zijner tijd tijdens de openingsuren van het parochiebureau, via opgave-strookje in de brievenbus van het parochiebureau op het adres Aan de Kerk 7 KELD of via deze website.