Spreek tot ons O God!

 
 
Spreek tot ons God,
en laat ons niet enkel leegte.
Kom in ons leven
en ook al zien wij U niet
toon ons door kleine dingen
uw bestaan,
en uw steun
die wij nu zo hard nodig hebben.
 
Spreek tot ons
als wij spreken met onze doden,
lach ons toe
als wij hen ervaren in onze herinnering
en omarm ons
als wij elkaar in de armen vallen.
 
U deed de belofte
dat de liefde ons deel zal zijn,
vervul die belofte aan onze doden.
Laat hen met U verrijzen
en geef hen een nieuwe taak
in Uw huis waar ruimte is voor iedereen.