Allerzielen

 
 
Een dag om te denken aan onze overleden dierbaren!
 
Eind oktober of begin november staan op veel katholieke begraafplaatsen kaarsen, lantaarns en bloemen.
Allerzielen is de dag om te bidden voor de zielen van overledenen, het deel van een mens dat na de dood bij God kan doorleven.
Veel katholieken bezoeken het graf van een geliefde en zetten er bloemen neer.
Al sinds de Middeleeuwen is het een traditie om kaarsen of lantaarns op de begraafplaats te laten branden.
Mensen bidden ook dat de zielen het goed hebben.
Ze bewaren bidprentjes, kaartjes met een afbeelding van de dode en een (levens-)verhaaltje of een gedicht over hem of haar.
Joden en moslims geloven net als christenen dat er na de dood een eeuwig leven is bij God.
In de stilte bij het graf voel je een fysieke nabijheid en wordt bidden en praten met je geliefde gemakkelijk en als vanzelf sprekend in je opgeroepen.
Je voelt de nabijheid zoals die vroeger altijd is geweest.
 
Zondag 31 oktober om 14.30 uur, gedenken wij ook in onze kerk als gehele gemeenschap onze dierbaren in een speciale gedachtenis viering.
Wij gedenken speciaal de overledenen van het afgelopen jaar, al de gedachteniskruisjes worden op het altaar geplaatst en voor een ieder wordt een kaarsje ontstoken.
Wij lezen uit de H. Schrift en ook andere bemoedigende teksten.
Biddend en zingend voelen wij ons verbonden.
 
Na afloop van deze Allerzielen viering, om ongeveer 15.00 uur,trekken wij in processie, samen met onze fanfare naar het kerkhof “De Huysbongerd”, alwaar wij alle graven, na een kort woord en gebed, zullen zegenen. De fanfare zal het geheel opluisteren met hun muziek.