Liturgie

 

Liturgie is te beschrijven als een geheel van gebeden, ceremonies en handelingen tijdens een viering in de rooms-katholieke kerk. Men moet liturgie echter beleven, om het te begrijpen. Alle woorden en gebaren, alle gesproken taal en lichaamstaal, moet men zien en horen, voelen en proeven, om dichtbij het hart van de liturgie van de kerk te komen. Voor een buitenstaander kan liturgie vooral een spel lijken, een geheel van afgesproken woorden en handelingen,waaraan priester, diaken, misdienaars, lectoren en overige gelovigen ieder op eigen wijze hun deel hebben. En het lijkt of, enkel als iemand zo ten volle deel neemt, hij of zij echt proeft wat hier plaats vindt. Maar dat is niet helemaal waar.

Ook als niet katholiek of onregelmatig bezoeker kan men zeer onder de indruk zijn van wat er gebeurt in een kerk. Dat is al te ervaren als je zomaar een kerk binnen stapt, waar je anoniem even kunt verblijven, waar je mensen ziet bidden, vieren of gewoon een kaarsje aansteken. Waar je misschien ook zelf wel een kaars laat branden, zomaar, vanuit een goed gevoel, of omdat je sterk aan iemand denkt. Je kunt het ook ervaren als je meegaat naar de doop van een kindje, of aanwezig bent bij een huwelijk of begrafenisdienst.  In allerlei situaties kan liturgie de mensen raken. Wat is dat nu, wat daar dan zo speciaal gebeurt?

Het antwoord van de kerk is: dat is Jezus Christus zelf. De kern van iedere vorm van liturgie en van elk feest in de kerk is te zien als een ontmoeting met Hem. Christus is hier aanwezig, zo geloven christenen. Hij gaat met de mensen in ‘gesprek’, in woorden, muziek, klanken, geuren en kleuren. Hij raakt het hart van de mensen midden in het ‘spel’ dat liturgie heet.

Op deze web-site vindt u informatie over enkele liturgievieringen zoals en wanneer wij dit doen binnen onze parochie.

Kijk ook bij:  ‘Wat te doen bij..’!