Aanvraagformulier huwelijk

Aanvraagformulier Huwelijk in de H. Catharina Parochie te Montfort.

______________________________________________________________________________________________________
GEGEVENS BRUID
______________________________________________________________________________________________________

Naam Bruid:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoonnummer: Mobielnummer:

E-mailadres:

Plaats (Parochie) doop *: Doopdatum:
*) Doopbewijs indien niet in Montfort gedoopt. (Aanvragen in parochie waar men is gedoopt).

Adres ouders bruid:

Woonplaats ouders bruid:

______________________________________________________________________________________________________
GEGEVENS BRUIDEGOM
______________________________________________________________________________________________________

Naam Bruidegom:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoonnummer: Mobielnummer:

E-mailadres:

Plaats (Parochie) doop *: Doopdatum:
*) Doopbewijs indien niet in Montfort gedoopt. (Aanvragen in parochie waar men is gedoopt).

Adres ouders bruidegom:

Woonplaats ouders bruidegom:

______________________________________________________________________________________________________
GEGEVENS HUWELIJK
______________________________________________________________________________________________________

Dag van de week:  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag  Zondag

Huwelijksdatum:

Tijd aanvang huwelijksmis: uur.

Extra vragen of opmerkingen:

______________________________________________________________________________________________________
GEGEVENS GETUIGEN
______________________________________________________________________________________________________

Naam getuigen**:

Voornamen & Achternamen:

**) kan evt. later nog worden opgegeven

Ik bevestig dat alle velden correct zijn ingevuld:

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op ter bevestiging en verdere bespreking.