Aanvraagformulier huwelijk

  Aanvraagformulier Huwelijk in de H. Catharina Parochie te Montfort.

  ______________________________________________________________________________________________________
  GEGEVENS BRUID
  ______________________________________________________________________________________________________

  Naam Bruid:

  Geboortedatum:

  Adres:

  Postcode: Woonplaats:

  Telefoonnummer: Mobielnummer:

  E-mailadres:

  Plaats (Parochie) doop *: Doopdatum:
  *) Doopbewijs indien niet in Montfort gedoopt. (Aanvragen in parochie waar men is gedoopt).

  Adres ouders bruid:

  Woonplaats ouders bruid:

  ______________________________________________________________________________________________________
  GEGEVENS BRUIDEGOM
  ______________________________________________________________________________________________________

  Naam Bruidegom:

  Geboortedatum:

  Adres:

  Postcode: Woonplaats:

  Telefoonnummer: Mobielnummer:

  E-mailadres:

  Plaats (Parochie) doop *: Doopdatum:
  *) Doopbewijs indien niet in Montfort gedoopt. (Aanvragen in parochie waar men is gedoopt).

  Adres ouders bruidegom:

  Woonplaats ouders bruidegom:

  ______________________________________________________________________________________________________
  GEGEVENS HUWELIJK
  ______________________________________________________________________________________________________

  Dag van de week: MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdagZaterdagZondag

  Huwelijksdatum:

  Tijd aanvang huwelijksmis: uur.

  Extra vragen of opmerkingen:

  ______________________________________________________________________________________________________
  GEGEVENS GETUIGEN
  ______________________________________________________________________________________________________

  Naam getuigen**:

  Voornamen & Achternamen:

  **) kan evt. later nog worden opgegeven

  Ga akkoord registratie in ledenadministratie RK Parochie van de H. Catharina te Montfort
  Ga akkoord publicatie in weekblad Montfort
  Ga akkoord publicatie op de website van onze H. Catharina parochie Montfort

  Ik bevestig dat alle velden correct zijn ingevuld:

  Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op ter bevestiging en verdere bespreking.