Aanvraagformulier huwelijk

Aanvraagformulier Huwelijk in de H. Catharina Parochie te Montfort.

______________________________________________________________________________________________________
GEGEVENS BRUID
______________________________________________________________________________________________________

Naam Bruid:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoonnummer: Mobielnummer:

E-mailadres:

Plaats (Parochie) doop *: Doopdatum:
*) Doopbewijs indien niet in Montfort gedoopt. (Aanvragen in parochie waar men is gedoopt).

Adres ouders bruid:

Woonplaats ouders bruid:

______________________________________________________________________________________________________
GEGEVENS BRUIDEGOM
______________________________________________________________________________________________________

Naam Bruidegom:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoonnummer: Mobielnummer:

E-mailadres:

Plaats (Parochie) doop *: Doopdatum:
*) Doopbewijs indien niet in Montfort gedoopt. (Aanvragen in parochie waar men is gedoopt).

Adres ouders bruidegom:

Woonplaats ouders bruidegom:

______________________________________________________________________________________________________
GEGEVENS HUWELIJK
______________________________________________________________________________________________________

Dag van de week: MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdagZaterdagZondag

Huwelijksdatum:

Tijd aanvang huwelijksmis: uur.

Extra vragen of opmerkingen:

______________________________________________________________________________________________________
GEGEVENS GETUIGEN
______________________________________________________________________________________________________

Naam getuigen**:

Voornamen & Achternamen:

**) kan evt. later nog worden opgegeven

Ga akkoord registratie in ledenadministratie RK Parochie van de H. Catharina te Montfort
Ga akkoord publicatie in weekblad Montfort
Ga akkoord publicatie op de website van onze H. Catharina parochie Montfort

Ik bevestig dat alle velden correct zijn ingevuld:

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op ter bevestiging en verdere bespreking.