Aanvraagformulier dopen

Opgave doopviering kan middels onderstaand formulier.

______________________________________________________________________________________________________
GEGEVENS DOPELING
______________________________________________________________________________________________________

Voornamen: Jongen/meisje:  Jongen Meisje

Roepnaam: Achternaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Voorkeur doopmaand: Jaar:

______________________________________________________________________________________________________
GEGEVENS VADER
______________________________________________________________________________________________________

Voornamen vader:

Roepnaam vader: Achternaam vader:

Geboortedatum vader: Geboorteplaats vader:

Rooms-Katholiek:  Ja Nee

Adres:

Postcode: Woonplaats:

E-mailadres: Telefoonnummer:

Datum kerkelijk huwelijk: Datum wettelijk huwelijk:

______________________________________________________________________________________________________
GEGEVENS MOEDER
______________________________________________________________________________________________________

Voornamen moeder:

Roepnaam moeder: Achternamen moeder*:

Geboortedatum moeder: Geboorteplaats moeder:

Rooms-Katholiek:  Ja Nee

E-mailadres: Telefoonnummer:

*) Indien gehuwd beide achternamen
______________________________________________________________________________________________________
GEZINSLEDEN
______________________________________________________________________________________________________

1. Voornamen: Geboortedatum: Geboorteplaats: Geslacht:  M V

2. Voornamen: Geboortedatum: Geboorteplaats: Geslacht:  M V

3. Voornamen: Geboortedatum: Geboorteplaats: Geslacht:  M V

4. Voornamen: Geboortedatum: Geboorteplaats: Geslacht:  M V

______________________________________________________________________________________________________
GEGEVENS PETER
______________________________________________________________________________________________________

Roepnaam: Achternaam:

______________________________________________________________________________________________________
GEGEVENS METER
______________________________________________________________________________________________________

Roepnaam: Achternaam:

______________________________________________________________________________________________________

Ik bevestig dat alle velden correct zijn ingevuld:

 

Druk op de knop verzenden om uw doopformulier door te geven aan de RK Parochie H. Catharina. Uw ontvangt zo spoedig mogelijk, indien er nog plaats is, een bevestiging en het aanvangstijdstip van de doop.