Aanvraagformulier dopen

Opgave doopviering kan middels onderstaand formulier.

  ______________________________________________________________________________________________________
  GEGEVENS DOPELING
  ______________________________________________________________________________________________________

  Voornamen: Jongen/meisje: JongenMeisje

  Roepnaam: Achternaam:

  Geboortedatum: Geboorteplaats:

  Voorkeur doopmaand: Jaar:

  ______________________________________________________________________________________________________
  GEGEVENS VADER
  ______________________________________________________________________________________________________

  Voornamen vader:

  Roepnaam vader: Achternaam vader:

  Geboortedatum vader: Geboorteplaats vader:

  Rooms-Katholiek: JaNee

  Adres:

  Postcode: Woonplaats:

  E-mailadres: Telefoonnummer:

  Datum kerkelijk huwelijk: Datum wettelijk huwelijk:

  ______________________________________________________________________________________________________
  GEGEVENS MOEDER
  ______________________________________________________________________________________________________

  Voornamen moeder:

  Roepnaam moeder: Achternamen moeder*:

  Geboortedatum moeder: Geboorteplaats moeder:

  Rooms-Katholiek: JaNee

  E-mailadres: Telefoonnummer:

  *) Indien gehuwd beide achternamen
  ______________________________________________________________________________________________________
  GEZINSLEDEN
  ______________________________________________________________________________________________________

  1. Voornamen: Geboortedatum: Geboorteplaats: Geslacht: MV

  2. Voornamen: Geboortedatum: Geboorteplaats: Geslacht: MV

  3. Voornamen: Geboortedatum: Geboorteplaats: Geslacht: MV

  4. Voornamen: Geboortedatum: Geboorteplaats: Geslacht: MV

  ______________________________________________________________________________________________________
  GEGEVENS PETER
  ______________________________________________________________________________________________________

  Roepnaam: Achternaam:

  ______________________________________________________________________________________________________
  GEGEVENS METER
  ______________________________________________________________________________________________________

  Roepnaam: Achternaam:

  ______________________________________________________________________________________________________

  Ga akkoord registratie in ledenadministratie RK Parochie van de H. Catharina te Montfort
  Ga akkoord publicatie in weekblad Montfort

  Om te verifiëren dat het geen SPAM aanvraag is hierbij een korte vraag welke eenvoudig te beantwoorden is:

  Ik bevestig dat alle velden correct zijn ingevuld:

   

  Druk op de knop verzenden om uw doopformulier door te geven aan de RK Parochie H. Catharina. Uw ontvangt zo spoedig mogelijk, indien er nog plaats is, een bevestiging en het aanvangstijdstip van de doop.